دسترسی سریع

2

3

10_1

8

7

9

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم همایش
ارسال مقاله کامل »
1396/11/15
نتايج داوري مقالات »
1396/11/20
پرداخت هزينه‌ها »
1396/11/30
پرداخت هزينه‌ها (با افزايش تعرفه) »
1396/12/08
پوستر همایش
Poster
کارگاه تخصصي آشنايي با نرم‌افزار Flow-3D

 

این نرم‌افزار یکی از کامل‌ترین، قوی‌ترین و کاربردی‌ترین نرم‌افزارهای CFD در دنیا است. سهولت استفاده از نرم‌افزار، قابلیت‌های فراوان در حل و آنالیز جریان‌های مختلف سبب شده است از این نرم‌افزار در هیدرولیک کانالهای باز و صنعت،  استفاده‌های گسترده‌ای صورت پذیرد.

مدل Flow-3D توانایی بالایی در شبیه سازی جریان آب، انتقال رسوب و آبشستگی دارد و مدل مناسبی برای شبیه سازی هیدرولیکی است. در این نرم‌افزار از روش حجم محدود با مش بندی مستطیلی استفاده می شود. این نرم‌افزار برای کلیه رشته های فنی مهندسی که به نوعی با سیال در ارتباط هستند کاربرد دارد.

رشته هایی چون مهندسی آب، مهندسی سازه های هیدرولیکی، مهندسی سازه های دریایی، مهندسی دریا، مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی کشتی ، مهندسی مواد می توانند از این نرم‌افزار در پروژه های خود استفاده کنند.

در نرم‌افزار FLOW-3D از دو روش عددی برای شبیه سازی استفاده می شود که عبارتند از:

  • روش حجم سیال VOF: این روش برای نشان دادن رفتار سیال در سطح آزاد مورد استفاده قرار می گیرد.
  • روش کسر مساحت- حجم مانع FAVOR: برنامه از این روش برای مدلسازی سطوح و احجام صلب مانند مرزهای هندسی استفاده می کند.

برخی از کاربردهای این نرم‌افزار عبارتند از:

  • پایه های پل
  • هواگیری در پرش هیدرولیکی
  • جریان بر روی انواع سرریزها
  • آبشستگی
  • هواگیری در سرریزها
  • شکست سد
  • دریچه های کشويی

مدت کارگاه: 1.5 ساعت