دسترسی سریع

2

3

10_1

8

7

9

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم همایش
ارسال مقاله کامل »
1396/11/15
نتايج داوري مقالات »
1396/11/20
پرداخت هزينه‌ها »
1396/11/30
پرداخت هزينه‌ها (با افزايش تعرفه) »
1396/12/08
پوستر همایش
Poster
کارگاه تخصصي آشنایی با نرم‌افزار OpenSEES

 

تحلیل غیر خطی سیستم های سازه و خاک یکی از گام های اساسی در بررسی رفتار لرزه ای آنها می باشد لذا اکثر محققین سازه و زلزله به دنبال یافتن یک ابزار قدرتمند و سریع برای تحلیل این نوع سیستمها در برابر بار لرزه ای می باشند. یکی از چارچوب های نرم افزاری قدرتمند که از دهه نود در مهندسی مطرح شده است چارچورب نرم افزاری OpenSees می باشد.در کارگاه پیش رو تلاش خواهد شد که شرکت کنندگان با مشخصات کلی و قابلیتهای این چارچوب نرم افزاری آشنا شوند. تاریخچه، روند نصب، معرفی کلی بلوک ها و معرفی چند مثال پایه سرفصل این کارگاه است.

 

مدت کارگاه: 1.5 ساعت