دسترسی سریع

2

3

10_1

8

7

9

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم همایش
ارسال مقاله کامل »
1396/11/15
نتايج داوري مقالات »
1396/11/20
پرداخت هزينه‌ها »
1396/11/30
پرداخت هزينه‌ها (با افزايش تعرفه) »
1396/12/08
پوستر همایش
Poster
کميته داوران

 

دکتر ناصر طالب‌بیدختی دانشگاه شیراز
دکتر محمدکریم بیرامی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر  منوچهر حیدرپور دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر زهرا قدم‌پور  دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر  محمد‌حسن صداق دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر  تورج سبزواری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر  رضا محمد‌پور دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر  محمد واقفی  دانشگاه خلیج فارس
مهندس سید‌احمد احمدزاده دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
مهندس محمدرضا شجاعیان دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر محمدهادی فتاحی  دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مرودشت
دکتر حسین افضلی مهر دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر زهرا حیرانی شبانی پور دانشگاه آزاد اسلامی-واحد پرند
دکتر محمدرضا نیک منش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ارسنجان
دکتر محمود رضا شقاقیان دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز
دکتر غلامرضا عاطفت‌دوست دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر محمدمهدی محمدی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر  لیلا شهریاری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز
دکتر اصغر امانی دانشگاه محقق اردبیلی  
دکتر فریدون امیدی نسب دانشگاه لرستان
دکتر  مهدی مخبری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر  سید‌محمد‌علی زمردیان دانشگاه شیراز
مهندس هومن حیدریان دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر آرش توتونچی  دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مرودشت
دکتر مهدی عبادی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مرودشت
دکتر روزبه دبیری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تبریز
دکتر  منصور مصلی نژاد دانشگاه شیراز
دکتر محمدرضا زارعی فرد مرکز آموزش عالی استهبان
دکتر احمد رجبیان دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز
دکتر  محمد‌مهدی تقی‌زاده دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر  الهام اسراری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر علی اکبر عظیمی دانشگاه تهران
دکتر زهره موسوی‌نسب دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر  سید علیرضا ناصحی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر عبدالمجید اسدی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز
دکتر رضا میرزایی محمودابادی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر حمیدرضا مختاریان دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر مجتبی زوربخش دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
مهندس محمدجواد حامدی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر علیرضا والیپور دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز
دکتر هادی سروری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد خوراسگان
سید میثم خوشنوا دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قائم‌شهر
دکتر علیرضا حامدیان‌فر دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر مهدی مختارزاده  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مریم دهقانی دانشگاه شیراز
مهندس علی قربانعلی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر ساناز نگهبانی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مرودشت
دکتر محسن دادرس دانشگاه آزاد اسلامى-واحد بندرعباس
دکتر امین رضا نشاط دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم وتحقیقات تهران
دکتر مجيد عليشاهي دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
مهندس فاطمه هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر علی اقتداری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان
دکتر طاهره نصر دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز
دکتر زهرا برزگر دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز
دکتر حامد مضطرزاده دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز
دکتر راحله رستمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ساری