دسترسی سریع

2

3

10_1

8

7

9

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم همایش
ارسال مقاله کامل »
1396/11/15
نتايج داوري مقالات »
1396/11/20
پرداخت هزينه‌ها »
1396/11/30
پرداخت هزينه‌ها (با افزايش تعرفه) »
1396/12/08
پوستر همایش
Poster
تعرفه ثبت‌نام ويژه برای شرکت در کارگاه‌های آموزشی
1396/10/30

به منظور تقویت جنبههای آموزشی کنفرانس در بخش کارگاههای آموزشی، علاقهمندانی که در کنفرانس دارای مقاله نبوده و مایل به به شرکت کارگاههای آموزشی کنفرانس میباشند برای ثبت نام در کنفرانس هزینهای پرداخت نکرده و تنها مبلغ مربوط به کارگاه‌ها را پرداخت میکنند.

برای بهرهمندی از این امکان، کافیست پس از ایجاد اکانت کاربری در بخش کاربران، وارد اکانت شده و در منوی "ثبت خدمات و پرداخت هزینهها" نوع ثبتنام را "ثبت نام کارگاههای آموزشی (بدون مقاله)" انتخاب کرده و سپس کارگاه مورد نظر را به ليست خدمات خود اضافه نمایید.