دسترسی سریع

2

3

10_1

8

7

9

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم همایش
ارسال مقاله کامل »
1396/11/15
نتايج داوري مقالات »
1396/11/20
پرداخت هزينه‌ها »
1396/11/30
پرداخت هزينه‌ها (با افزايش تعرفه) »
1396/12/08
پوستر همایش
Poster
کانال تلگرام همايش
1396/10/28

براي اطلاع از روند داوري و تاييد مقالات مي توانيد در کانال تلگرام همايش به آدرس https://t.me/nccesd عضو شويد.

همچنين مي‌توانيد براي عضويت در اين کانال عبارت nccesd@ را در تلگرام تايپ و ارسال کرده و سپس آن را اجرا کنيد.