دسترسی سریع

2

3

10_1

8

7

9

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم همایش
ارسال مقاله کامل »
1396/11/15
نتايج داوري مقالات »
1396/11/20
پرداخت هزينه‌ها »
1396/11/30
پرداخت هزينه‌ها (با افزايش تعرفه) »
1396/12/08
پوستر همایش
Poster
سخنرانی علمي کنفرانس
1396/12/06

سخنرانی علمي کنفرانس با عنوان بررسی علل وقوع زلزله های ایران و راهکارهای کاهش اثرات تخریبی آنها

توسط آقای دکتر عبدالمجید اسدی (عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي-واحد شيراز)

ساعت ارائه: 11 الي 12 ، 10 اسفند 96